Dự án bất động sản

 

Mở bán tòa C chung cư HH1 Linh Đàm Hoàng Mai

Chiều ngày 19.03.2015 tòa C dự án chung cư HH1 Linh Đàm Hoàng Mai chính thức mở bán

Giá gốc: từ 13 triệu/m2 đến 15,5 triệu/m2 (Có VAT - Chưa có phí bảo trì). Riêng căn góc nhân hệ số 1.03.

Tầng 5-16 giá gốc 15,5 triệu/m2.

Tầng 2-4+12A+17-20 giá gốc 15triệu/m2.

Tầng 21-28 giá gốc 14,5 triệu/m2.

Tầng 29-35 giá gốc 14 triệu/m2.

Tầng 36-40 giá gốc 13,5 triệu/m2.

Tầng Penhouse giá gốc 13 triệu/m2.

Tiến độ thanh toán: chia làm 05 đợt mỗi đợt đóng 20%.

Dự kiến bàn giao nhà vào quý 1/2016.

Hotline 1: Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Vân 0946.95.3333 - Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2: Ms.Mai 0977 092 920 - Mr.Phương 0947 123 488

Một số căn hộ chung cư HH1C Linh Đàm tham khảo:

 

Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên)
3 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 180
3 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 185
3 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 150
3 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 150
3 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 150
3 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 150
3 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 15 20% 110
3 40 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15 20% 110
3 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 20
3 38 45,84 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 20
               
5 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 150
5 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 320
5 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 100
5 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 100
5 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 140
5 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 140
5 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 90
5 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 90
5 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 130
5 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 130
5 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15,5 20% 160
5 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 15,5 20% 170
5 16 45,48 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 30
5 18 45,48 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 30
               
6 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 170
6 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 130
6 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 15,5 20% 120
               
8 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 170
8 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 170
8 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 300
8 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 140
8 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 140
8 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 170
8 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 170
8 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 120
8 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 120
8 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 170
8 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 170
8 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15,5 20% 180
8 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 15,5 20% 180
8 16 45,48 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 40
8 18 45,48 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 40
               
15 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 170
15 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 20% 140
15 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 280
15 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 270
15 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 20% 270
15 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 140
15 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 140
15 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 190
15 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 190
15 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 130
15 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 130
15 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 180
15 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 180
15 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15,5 20% 180
15 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 15,5 20% 180
15 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 15,5 20% 160
15 40 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15,5 20% 160
15 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 35
15 38 45,84 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 35
15 16 45,48 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 40
15 18 45,48 Đông Nam Tây Bắc 15,5 20% 40
               
17 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 20% 140
17 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 20% 150
17 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 110
17 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 110
17 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 150
17 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 100
17 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 100
17 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15 20% 160
17 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 15 20% 170
17 16 45,48 Tây Bắc Đông Nam 15,5 20% 40
17 18 45,48 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 30
               
19 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 100
               
20 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 20% 140
20 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 20% 150
20 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 320
20 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 20% 250
20 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 110
20 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 110
20 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 150
20 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 150
20 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 100
20 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 100
20 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 140
20 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 140
20 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15 20% 150
20 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 15 20% 170
20 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 15 20% 130
20 40 55,59 Đông Bắc Đông Nam 15 20% 140
20 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 25
20 38 45,84 Tây Bắc Đông Nam 15 20% 25
20 18 45,48 Đông Nam Tây Bắc 15 20% 30
               
21 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 200
21 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 200
21 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 250
21 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 150
21 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 150
21 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 150
21 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 150
21 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 14,5 20% 160
21 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 14,5 20% 160
21 16 45,48 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 40
21 18 45,48 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 40
               
26 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 120
26 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 20% 185
26 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 230
26 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 20% 220
26 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 130
26 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 130
26 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 160
26 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 160
26 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 120
26 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 120
26 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 160
26 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 160
26 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 14,5 20% 150
26 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 14,5 20% 150
26 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 14,5 20% 130
26 40 55,59 Đông Bắc Đông Nam 14,5 20% 130
26 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 40
26 38 45,84 Tây Bắc Đông Nam 14,5 20% 40
26 18 45,48 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 40
               
28 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 20% 120
               
29 14 55,59 Đông Bắc Đông Nam 14 20% 140
29 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 30
29 38 45,84 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 30
               
30 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 200
30 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14 20% TT
30 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 160
30 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14 20% TT
               
31 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 210
31 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 150
31 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 14 20% 150
               
32 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 230
32 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 220
32 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 160
32 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 130
32 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 130
32 34 55,59 Tây Nam Tây Bắc 14 20% 100
32 40 55,59 Đông Bắc Đông Nam 14 20% 100
32 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 20
32 38 45,84 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 20
               
33 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 20% 220
33 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 130
33 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 135
33 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 130
33 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 130
33 36 47,62 Đông Nam Tây Bắc 14 20% 20
33 38 45,84 Tây Bắc Đông Nam 14 20% 20
               
36 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,905 20% 100
36 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 13,5 20% 70
36 20 55,59 Đông Bắc Tây Bắc 13,5 20% 140

Cập nhật các căn hộ đang giao dịch tại: http://duanchungcuhh1linhdam.sanhathanh.com/

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH1C Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Phòng 3208, Chung cư VP3 Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Bán 02 kiot và 01 trường mầm non tại tòa HH1B Linh Đàm
Mở bán tòa C chung cư HH1 Linh Đàm Hoàng Mai
Hướng dẫn vay 30.000 tỷ cho chung cư HH1 Linh Đàm
Chung cư HH1 Linh Đàm
Tại sao nên mua chung cư HH1 Linh Đàm
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
chung cư Thanh Hà, Linh Đàm, 3phong ngủ,2 nhà vs,1 pk,1 bếp. 76,72m2 76,72 (m2) 1600000000Triệu 06/05/2019 Hà Nội
Bán căn hộ chung cư HH1B Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, giá 1,45 tỷ 76 (m2) 1450Triệu 17/09/2018 Hà Nội
Cần bán căn 4020 HH1C Linh Đàm 55,6 (m2) Thỏa thuận 26/07/2017 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ chung cư HH Linh Đàm – 789tr 45 (m2) 789Triệu 12/07/2018 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm chính chủ bán căn 2 phòng ngủ giá rẻ nhất Hà Nội 0 (m2) 1130Triệu 12/11/2018 Hà Nội
Cần bán căn góc HH1 Linh Đàm, Căn góc 82m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Cho thuê căn hộ 76m, rộng làm văn phòng giá 6 triệu 76 (m2) 6Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1010 chung cư hh1a linh đàm 65m 65 (m2) 15,5Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Cho thuê căn 55m 2 phòng ngủ chung cu hh1 linh đàm 55 (m2) 4,5Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Cho thuê căn hộ 3 ngủ chung cư hh1 linh đàm giá 6 triệu 76 (m2) 6Triệu/tháng 15/11/2016 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn 45m chung cư hh1 linh đàm chênh 150 triệu 45 (m2) 15Triệu 05/09/2016 Hà Nội
Cho thuê căn pen chung cư hh1 linh đàm, 60m có nội thất 60 (m2) 5Triệu/tháng 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2738 chung cư hh1 Linh Đàm diện tích 45m, giá 811 triệu 45 (m2) 14Triệu/m2 23/05/2016 Hà Nội
Chung cư linh đàm bán căn 1814 diện tích 55m, giá rẻ 55 (m2) 15Triệu/m2 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 3516 Chung cư hh1 Linh Đàm giá gốc 45 (m2) 14Triệu/m2 11/05/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh Đàm căn 2438, diện tích 45m 45 (m2) 14500000Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH1A căn 2PN, diện tích 55.59m2 nhận nhà ở ngay 0 (m2) 14Triệu/m2 07/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH1A căn 45,48m2 giá rẻ nhất thị trường dưới 1 tỷ đồng 45 (m2) 15Triệu/m2 07/04/2016 Hà Nội
Bán cắt lỗ chung cư HH1A Linh Đàm căn 1PN diện tích 45,48m2 45 (m2) 14Triệu/m2 05/04/2016 Hà Nội
Bán gấp chung cư HH1A căn 1PN chênh rẻ chưa từng thấy 0 (m2) Thỏa thuận 05/04/2016 Hà Nội
Chỉ dưới 1 tỷ sở hữu căn hộ tại chung cư HH1A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Nhận nhà ở ngay chung cư HH1B Linh Đàm view thoáng mát 55 (m2) 15Triệu/m2 01/04/2016 Hà Nội
Cần mua hoặc thuê căn hộ chung cư hh Linh Đàm 70 (m2) 5Triệu/tháng 15/08/2016 Hà Nội
Chính chủ bán gấp căn 2102 HH1B Linh Đàm, 1380tr, lh 0976084586 0 (m2) Thỏa thuận 26/12/2015 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư HH Linh Đàm 70m view Hồ 71 (m2) 14Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Chung cư hh1 Linh Đàm căn 45m2 chính chủ mua ngay đón Tết lh 0936463681 45 (m2) 15Triệu/m2 02/12/2015 Hà Nội
nhận nhà đón tết ngay khi mua chung cư hh1 linh đàm 82 (m2) 16Triệu/m2 16/11/2015 Hà Nội
Bán chung cư HH1B Linh Đàm S = 67.04m2 67,04 (m2) 13,5Triệu/m2 13/11/2015 Hà Nội
Chính chủ Bán căn hộ 3402 HH1A, giá thỏa thuận 76 (m2) 14Triệu/m2 11/11/2015 Hà Nội
Chính chủ bán gấp căn góc 3 phòng ngủ 3632 chung cư HH1C Linh Đàm 82 (m2) 14Tỷ 30/01/2016 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp căn 2 phòng ngủ 3626 chung cư HH1C Linh Đàm 70 (m2) 13Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Chính chủ bán gấp căn 1 phòng ngủ 3816 chung cư HH1C Linh Đàm 46 (m2) 13Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Chính chủ bán gấp căn 1 phòng ngủ 3638 chung cư HH1C Linh Đàm 45 (m2) 13Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Chính chủ bán gấp căn góc 3 phòng ngủ 822 chung cư HH1C Linh Đàm, giá rẻ hơn thị trường 30 triệu 82 (m2) 15Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Chính chủ bán gấp căn 2 phòng ngủ 828 chung cư HH1C Linh Đàm, giá cực rẻ 70 (m2) 15Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh Đàm căn 65m 67m nhiều căn giá rẻ cực- nghĩ cho người mua nhà 65 (m2) 15Triệu/m2 18/03/2017 Hà Nội
Cần bán căn 1 ngủ dt 45.84m2 HH1C tầng thấp chênh rẻ 45 (m2) 15,5Triệu/m2 13/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 1530 chung cư HH1 Linh Đàm Hoàng Mai 0944 509 456 71 (m2) 15,5Triệu 05/11/2015 Hà Nội
Cần tiền bán gấp căn 1 phòng ngủ 1738 chung cư HH1C Linh Đàm, giá siêu rẻ 45 (m2) 15Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Chính chủ bán nhanh căn 1 phòng ngủ 3038 chung cư HH1C Linh Đàm 45 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Chính chủ bán gấp căn 1 phòng ngủ 2236 chung cư HH1C Linh Đàm 45 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Chính chủ bán rẻ căn 1 phòng ngủ 2616 chung cư HH1C Linh Đàm 45 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán chung cư HH1C Linh Đàm hỗ trợ vay gói 30000 tỷ, trả góp 3-5tr/tháng trong 15 năm 55 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Dich vụ làm KT3, hộ khẩu nhanh gọn lấy ngay chỉ với 1,5 triệu 55 (m2) 1,5Triệu 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3712 căn 3 ngủ chung cư HH1C Linh Đàm, chênh 165 triệu 82 (m2) 13500000Triệu 22/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 67,04m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 67 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 45m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 45 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Cần bán ki ốt số 42 chung cư HH1C Linh Đàm giá rẻ bất ngờ ! 42 (m2) 15Triệu/m2 17/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 67,04m2 chung cư hh1 linh đàm giá cực rẻ 67 (m2) 13Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn hộ chung cư chính chủ 1736 HH1A Linh Đàm 46 (m2) 15Triệu/m2 08/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0909 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 20716
Lượng truy cập: 55958589
ĐẦU TRANG